Responsive Tasarım
Responsive tasarıma sahip ekranlar üzerinde çalışırken satır/kolon bağlamındaki alt yapıyı doğru kurgulamak gerekir. Responsive bir UI tasarımı ilk olarak ekran oluşturma açılır penceresi ile başlar.
New Screen açılır penceresi ile en az 2 cihaz tipini seçmelisiniz.
Oluşturduğunuz ekran ilk açıldığında 3 kolona sahip bir satır ile açılır. Satırı seçili hale getrdiğinizde Properties panelinde gösterilen kolon ayarlama bölümü ile responsive davranışı yapılandırabilirsiniz.
Web ve Customize başlıkları ile satır içinde bulunacak kolon sayısını belirleken, Tablet ve Phone tipindeki cihazlarda bu kolonların davranışlarına ait ayarlamayı yapabilirsiniz.
Örneğin web görünümünde 4 kolon halinde olan bir card tipli listenin, tabletlerde her satıra 2 kolon gelecek, telefonlarda ise her satırda tek kolon gelecek şekilde yapılandırabilirsiniz.
Tablet ve telefondaki davranışlarda;
 1. 1.
  Kolonları birer satır gibi göster
 2. 2.
  Her satıra 2 kolon gelecek şekilde sırala
 3. 3.
  Her satıra 3 kolon gelecek şekilde sırala
 4. 4.
  Her satıra 4 kolon gelecek şekilde sırala
seçenekleri bulunur. İhityacınız olan yapılandırmayı Row/Satır seçiliyken yapabilirsiniz.
Copy link