Yeni Proje Oluşturma
Kuika Designer uygulamasına giriş yaptıktan sonra oluşturduğunuz ve/veya hesabınız ile paylaşılmış proje ve ekranların listelendiği Projects ekranı ile açılır. Listedeki her bir projeye tıkladığınızda ise ilgili proje Tasarımcı Modu'nda açılır. Tasarımcı modunda bulunan Screens / Ekranlar paneli ile de proje altında bulunan ekranları yönetebilirsiniz.
Project listesi sağ üst köşesinde bulunan NEW PROJECT butonu ile açılan pop-up/açılır pencere üzerinden yeni bir proje oluşturabilirsiniz.
New Project açılır penceresi Details ve Approval olmak üzere iki sekmeden oluşur. Details ile projeye ait ayarlamları yaparken Approval da ise onay sürecinin akışını oluşturabilirsiniz.

Details Tab / Detaylar Sekmesi

 1. 1.
  Project Name : Proje adını girin. Bu bölümde vereceğiniz proje adında İngilizce diline uygun harfleri, sayıları ve "_" "-" gibi tireleme işarelerini kullanabilirsiniz.
 2. 2.
  Component Set : Kuika Designer farklı bileşen kütüphanelerinin kullanıma hazır versiyonları ile gelir. Hazır veya sizin/ekibinizin eklediği bileşen kütüphanelerinden proje içinde kullanmak istediğinizi açılır listeden seçin.
 3. 3.
  Description : Kendiniz veya ekip arkadaşlarınız için projenize ait açıklama ekleyin.
 4. 4.
  Roles which have delete access : Kişi veya rolllere projeyi silme yetkisi tanımlayın. Başka bir role veya kullanıcıya silme yetkisininin olmaması için boş bırakın.*
 5. 5.
  Roles which have delete access : Kişi veya ekip arkadaşlarınıza projeyi düzenleme yetkisi verin. Açılır listeden kullanıcı ve role seçerek ekleyin. Başka bir role veya kullanıcıya düzenleme yetkisi vermek istemiyorsanız boş bırakın.*
 6. 6.
  Also, I want to use HTML tags : HTML etiketlerine sahip bileşenlerinde design ortamındaki Bileşen Listesinde görüntülenmesi ve kullanılabilir olabilmesi için bu checkbox'ı işaretli bırakın.
Ek olarak onay akışını ayarlayabilir, ayarlamayı sonraya bırakarak CREATE butonu ile projenizi oluşturabilirsiniz.

Approval / Onay Akışı

Approval sekmesi ile projenizdeki ekranları onaya süreninin akışını oluşturursunuz. Böylece onaya giden ekran hangi adımlar ile (kullanıcı/rolden) sonra onaylanacağını belirleyebilirsiniz.
Buradaki her bir adıma isim ve kullanıcı/rol ekleyebilirsiz. Onay akışı boş olabileceği gibi (onay akışını kullanmıyorsanız) 7-8 adıma ve her adımda bir çok kullanıcı/role eklenebilir. Bu onay adımlarından birinde RED geldiğinde onay süreci sıfırlanır ve ekranı tekrar onaya göndermeniz gerekmektedir. Onay Süreci yardım dökümantasyonu ile daha fazla öğrenin.
 1. 1.
  Step name : Onay adım adını girin.
 2. 2.
  Add users or roles : Bu adımda onay yetkisi bulunacak kullanıcı/rolleri seçin. Eklediğiniz kuullanıcı/role sahip bir kullanıcının bu adımdaki bir ekrana onay/red verebilir, Onaylanırsa sonraki onay akış adımına veya (son onay adımındaki bir kullanıcı/rol ise) ekran onayının (onaya gönderilen versiyonu ile) verilmesi ile biter. Red edilen ekranlar ise onay akışından çıkar ve kullanıcı tekrar ilgili ekranı onaya gönderdiğinde onay akışı birinci adım ile başlar.
 3. 3.
  Add Step : Yeni onay akışı adımları ekleyebilirsiniz.
 4. 4.
  Move buttons : Onay akış adımlarının sırlamasını değiştirebilirsiniz. Her bir tıklamanız ile ilgili adım bir üst/alta geçecektir.
 5. 5.
  Delete : Onat akış adımını silebilirsiniz.
Details sekmesi ayarlarınıda yaptıysanız CREATE butonu ile projeyi oluşturun.
* Master User tüm projeleri ve ekranları görebilir, yönetebilir.