Kodu Dışa Aktarma
Hazırladığınız ekrana ait kodu iki farklı tipte dışa aktarabilirsiniz.
Single File / Tek Belge
Ekran içinde bulunan Bileşen ve Bileşen Grupları dahil olmak üzere tek code belgesi olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
NOT : .tsx dosya uzantısı ile kaydedilir.
Multiple Files / Çoklu Belge
Hazırladığınız ekran içinde ki Bileşenler ve Bileşenler gruplarına ait kodları farklı belgeler halinde dışa aktarabilirsiniz. Bu işlemde ekran ve içindeki bileşenler tek belge, kullandığınız her bir bileşen grubu içinde ayrı ayrı belgeler halinde bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
ZIP (Sıkıştırılmış dosya) olarak indirilen belgeler .tsx uzantısına sahiptir.
Copy link