Kullanıcı ve Roller
Kuika Designer yönetici kullanıcı tarafından kullanıcılar eklenir ve tanımlanmış roller atanır. Users & Roles ekranında kullanıcı ve rol ekleme, düzenleme ve silme işlemlerini yapabilirsiniz.
Copy link